Friday, February 2, 2007

WebToolKIt и Prototype - неочаквано добра комбинация

Не знам по колко пъти на ден препоръчвам тези 2 продукта, затова реших да ги блогна, барем се видят по-добре в пустия му Google. Какво правят тези 2 сладурчета. WebToolKit е златната библиотека за моделиране на данни с JavaScript. Има класове за UTF-8, URL, Base 64, MD5 и SHA1 encoding или с 2 думи казано, всичко, което ни трябва и е задължително за AJAX. Prototype от своя страна пък предоставя най-елементарния интерфейс за AJAX заявки, плюс нереално обемна библиотека (PNG, PDF) от класове, които човек може да ползва като framework в JavaScript. Просто ги свалете тия двечките и RTFM, а аз ще ви покажа как изглежда един AJAX call с тяхна помощ:

function submit_form(param1,target,method){
var furl = "http://example.com/processor.php";
current_target = "";
var params = 'param1='+param1+'&rpc=1&etitle='+WebToolKit.utf8.encode($F("formField1"))+'&element_content='+WebToolKit.url.encode($F("formField2"));
var myAjax = new Ajax.Updater(target, furl, { method: method, parameters: params});
}
Това е една JS функция, с която се предават данни от формуляр. Първият параметър е някакъв системен (authkey например), вторият е ID-то на елемента, в чието innerHTML трябва да се запише резултата, а method е GET или POST. "formField1" е стойността на name атрибута на някой от инпутите във формуляра. Това е всичко :)

No comments: